Fakta om Boo Seniorhem

Boo SeniorHem bildades 15 oktober 2003. Nuvarande stadgar och namn, Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening, registrerades hos Bolagsverket den 5 maj 2007.

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att; äga och förvalta fastigheter, lokaler och mark samt även till medlemmarna upplåta bostäder för seniorboende med kooperativ hyresrätt. Boo SeniorHem ska även, efter medlemmarnas önskemål, genom avtal eller medlemmarnas egna insatser, tillhandahålla service och tjänster för främjande av medlemmarnas trygghet, gemenskap och välbefinnande.

 

Trivselregler

Stadgar 2018-05-26