Kontakt

Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening

E-post: info@booseniorhem.se
Tel: 08-716 54 34
Kommunalvägen 2
132 34 Saltsjö-Boo
Bankgiro: 5734-5084

Jan-Erik Fransson
Ordförande. Övergripande ansvar och handläggning av ekonomifrågor samt nyhetsbrev och hemsida.

Anita Johansson
Vice ordförande. Ansvarig för aktivitetsplanering tillsammans med Johanna Lindfors.

Arne Stark
Ansvarar för fastighetsförvaltningen, lokaler och kontakter med lokalhyresgäster inkl. bokningar av Boo-salen och gästlägenheten.

Anita Brändström
Sekreterare. Ansvarar för medlemsregister.

Johanna Lindfors
Ansvarig för aktivitetsplanering tillsammans med Anita Johansson.

Per Jönsson Viberg
Ansvarar för information och nyhetsbrev

May Stenqvist
Ansvarar för förmedling och visning av lägenheter, garageplatser och p-platser. Ansvarar även för anhöriglista.

Allmän info

Aktiv Fastighetsförvaltning, AFF ansvarar för Boo Seniorhems tekniska förvaltning och den yttre miljön. LRF Konsult ansvarar för vår ekonomiska förvaltning.  Ownit Broadband AB är tekniskt ansvariga för vårt bredbandsnät. Ownit TV är Boo Seniorhems TV-entreprenör. Weda Finstäd AB är vår städentreprenör.

Christer Lindberg
Ansvarar för uppdatering av hemsidan.
E-post Web@booseniorhem.se